มหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่แห่งปี “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป 60”