ช่องทางการร้องเรียน

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ยินดีรับทุกคำติ ชม
ร้องเรียน เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ

[ARForms id=101]

COMPLAINT/GRIEVANCE MANAGEMENT SOP

ผลการร้องเรียน

Ref. No.Date ReceivedSubject MatterStakeholder(s)Progress
without
https://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
https://www.morakot.com/th/
#630506
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off