ติดต่อเรา


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

การมอบสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตและจัดส่งอย่างมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากลและการทำงานที่ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • รักษามาตรฐานโรงงานและกระบวนการผลิตที่ดีตามมาตรฐานสากล
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของกลุ่มน้ำมันพืชสู่ตลาด
  • รับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต
  • ดำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
without
https://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
https://www.morakot.com/th/
#630506
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off