ติดต่อเรา


น้ำมันพืช ตรา มรกต

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต รถบรรทุกถัง

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องการใช้น้ำมันในปริมาณมากแนะนำน้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี

ขนาดบรรจุ 7 ตัน, 10.5 ตัน, 12.5 ตัน, 13 ตัน, 14-15 ตัน, 30 ตัน และรถพ่วง

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต ถุงในกล่อง

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
มาพร้อมถุงบรรจุในกล่อง เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
ช่วยลดต้นทุน ราคาถูกกว่าปี๊บ
ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร, 18 ลิตร

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต ถุงในกล่อง

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี มาพร้อมถุงบรรจุในกล่อง เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร ช่วยลดต้นทุน ราคาถูกกว่าปี๊บ

ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร, 18 ลิตร

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุปี๊บ
เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร คุ้มค่า สะดวกต่อการเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร, 18 ลิตร

น้ำมันถั่วเหลือง ตรา มรกต

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี สกัดจากถั่วเหลือง 100% บรรจุปี๊บ
เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร คุ้มค่า สะดวกต่อการเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร

น้ำมันถั่วเหลือง ตรา มรกต

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี สกัดจากถั่วเหลือง 100% บรรจุปี๊บ
เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร คุ้มค่า สะดวกต่อการเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต
ถังเหล็กปากกว้าง

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุถังเหล็กปากกว้าง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต
ถังเหล็กปากกว้าง

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุถังเหล็กปากกว้าง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต
ถังเหล็กปากแคบ

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุถังเหล็กปากแคบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกตถังเหล็กปากแคบ

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุถังเหล็กปากแคบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต ถังพลาสติก

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุถังพลาสติก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต แท้งค์สแตนเลส

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุแท้งค์สแตนเลส เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ขนาดบรรจุ 1 ตัน

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต แท้งค์สแตนเลส

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี
บรรจุแท้งค์สแตนเลส เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ขนาดบรรจุ 1 ตัน

ถังมือสอง

ถังมือสอง สำหรับบรรจุกรดไขมันปาล์ม

ขนาดบรรจุ 185 กิโลกรัม

without
http://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
http://www.morakot.com/th/
#7dc771
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off