ติดต่อเรา


น้ำมันพืช ตรา มรกต

น้ำมันผสม ตรา มรกตไลท์

น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี ผสมน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี อัตราส่วน 1.5:1 สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้ทั้งประเภททอดและผัด ลดไขมันอิ่มตัวลง 25%* มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินอี 15% (ของ THAI RDI)**

* ลดไขมันอิ่มตัวลง 25% เทียบกับน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี ตรา มรกต สูตรปกติ, น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี ตรา มรกตไลท์ มีไขมันอิ่มตัว 4.5 กรัม ต่อ 15 มล. น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี ตรา มรกต สูตรปกติมีไขมันอิ่มตัว 6 กรัม ต่อ 15 มล.

** ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์ม

*GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
*HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

น้ำมันปาล์มโอเลอิน ตรา มรกต

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์ม

*GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
*HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

น้ำมันถั่วเหลือง ตรา มรกต

น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี สกัดจากถั่วเหลือง 100% เหมาะสำหรับอาหารจานผัดที่ใช้เวลาปรุงไม่นาน เนื่องจากประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งในปริมาณสูง ซึ่งจะแตกตัวง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงเป็นเวลานาน โดยในน้ำมันถั่วเหลืองประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน ตรา มรกต

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี สกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน 100% มีวิตามินอีสูง 20% (ของ THAI RDI)* มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ รวมถึงมีโอเมก้า 3,6,9 

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน ตรา มรกต

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี สกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน 100%  มีวิตามินอีสูง 20% (ของ THAI RDI)* มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ รวมถึงมีโอเมก้า 3,6,9 

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

without
http://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
http://www.morakot.com/th/
#7dc771
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off