ติดต่อเรา


ประวัติความเป็นมา

           บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ประกอบอาหารจากปาล์ม ถั่วเหลือง เมล็ดดอกทานตะวัน ข้าวโพด และดอกคาโนลา ชั้นนำของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจชาวไทยและชาวมาเลเซีย กลุ่มหนึ่ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2524 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเม็กซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในปี 2525 ต่อมา บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537

            บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพการบริการ และคุณภาพของสินค้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยคัดเลือกวัตถุดิบด้วยความพิถีพิถัน มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมทั้งให้ความสำคัญต่อภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมันที่สะอาดและปลอดภัย น้ำมันมรกต จึงได้รับการบรรจุในขวดพลาสติก พีอีที หรือขวด PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นขวดที่ปลอดจากสาร VCM (Vinyl Chloride Monomer) อันเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง นับเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายแรกของไทยที่นำขวดชนิดนี้มาใช้

โรงงานและขบวนการผลิตอันทันสมัยและความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ
ทำให้มรกตเป็นที่ยอมรับถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

without
http://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
http://www.morakot.com/th/
#7dc771
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off