มรกต ร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าในงาน “แม็คโครโชห่วยครั้งที่ 9”